dijous, 6 de maig de 2010

L'ILLA DEL TRESOR

Tots els participants heu encertat la 1a PROVA.
ENHORABONA!
I seguiu jugant...(només els qui han superat la 1a PROVA).

 Fortuna audaces iuvat!
La carxofa és com el llibre: es van passant les fulles ... i s'arriba al cor.