dilluns, 20 de maig de 2013

L'ILLA DEL TRESOR    2013                 EL MÓN DEL CÒMIC

SOLUCIONS a la 2a prova:

a) Krazy Kat
b) Fèlix el gat
c) El gat Fritz
d) Garfield
La carxofa és com el llibre: es van passant les fulles ... i s'arriba al cor.